Conditie

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als leverancier (julian Klassen) via de website https://lodeer.myshopify.com/admin. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventueel door u gehanteerde voorwaarden in strijd met.

(2) Consumenten in de zin van onderstaande regelingen zijn iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor overwegend noch hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen Sluiting van een contract onder de voorwaarden gespecificeerd in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor de aankoop bestemde goederen worden in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens als betalings- en verzendvoorwaarden zijn ze definitief. Alle bestelgegevens worden opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.
Als u een direct betalingssysteem gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als uw betalingsmethode wordt u doorverwezen naar de pagina Bestellingsoverzicht of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende moment betalingssysteem, maak de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel.
Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie nogmaals te controleren en te wijzigen (ook met behulp van de " back"-functie van de internetbrowser) of annuleer de aankoop.
Door de bestelling via de "koop"-knop te plaatsen, verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod gesloten.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er daarom voor te zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U verstrekt ons de voor het individuele ontwerp van de goederen benodigde informatie, teksten of bestanden via het online bestelsysteem of door e-mail ten laatste onmiddellijk contract beschikbaar. Al onze specificaties voor bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, naamgevingsrechten, handelsmerken rechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit kader vereiste procesvertegenwoordiging.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid van de inhoud en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten

§ 4 Speciale overeenkomsten aangeboden betaling methoden

(1) Betalen via Klarna Checkout
In samenwerking met Klarna bieden wij de volgende betaalmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:


- Klarna factuur: Betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuur wordt opgemaakt wanneer de goederen zijn verzonden en per e-mail worden verzonden. De factureringsvoorwaarden vindt u hier (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms//de_de/invoice?fee=0). (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0)
- Klarna-aankoop op afbetaling: u kunt de financiering van Klarna gebruiken service U kunt uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95). Meer informatie over Klarna-aankoop op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet vindt u hier (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account ).< br>- Sofortüberweisung
- Creditcard (Visa/Mastercard)
- Automatische incasso De betalingsopties worden aangeboden als onderdeel van Klarna Afrekenen. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden voor Klarna Checkout vindt u hier (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/checkout). Algemene informatie over Klarna vindt u hier (https://www.klarna.com/de). Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming
met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared /content/policy/data/de_de/ data_protection.pdf).

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij levering te inspecteren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 7 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet intrekt (begunstigingsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing
II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

julian Klassen
glenrothes str. 16
71034 Böblingen
Duitsland
Telefoon: 01783210347
E-mail: Klassen-julian @web .de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https ://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van het contract " in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag


3.1. De contracttaal is Duits.

3.2.We slaan niet de volledige tekst van het contract op.Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst vindt u in de betreffende aanbieding.

5 . Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.< br>
5.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

5.4. U moet de kosten dragen die zijn gemaakt voor de overboeking (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

5,5. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een ander aangewezen persoon heeft aangewezen om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

laatste update: 23.10.2019.